اعضاء اصلي شركت پرتو نگاران یکتا

مهندس علی اصغر کردی پور

مدیر عامل

09166021205


کارشناسی تکنولوژی جوشکاری
کارشناس بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب
عضو انجمن آزمایشهای غیر مخرب امریکا ASNT
عضو انجمن خوردگی ایران و انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
دارای بیش از بیست و پنج سال سابقه انجام پروژه های صنعتی در زمینه های جوشکاری ، خوردگی فلزات وآزمایشهای غیر مخرب

مهندس میلاد کردی پور

ریس هیات مدیره و مدیر فنی

۰۹۱۳۳۱۴۹۷۳۱


کارشناس مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
کارشناس بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب
عضو انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

مهندس مهسا کردی پور

عضو هیات مدیره و مسول مونیتورینگ و برق و ابزار دقیق

۰۹۱۳۲۱۲۲۹۴۷


کارشناس ارشد مهندسی برق و الکترونیک