• انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث حین ساخت لوله در داخل کشور                       شرکت مهندسی توسعه نفت
 • خدمات بازرسی فنی ساخت و نصب اسکلت فلزی دو دستگاه سوله                             مجتمع کشت و دام لاله صدر نیروی ارتش
 • انجام عملیات پرتونگاری تاسیسات نمکزدایی دهلران                                                  شرکت بانی اندیشه رویان
 • پرتونگاری خط لوله ۶ اینچ چاههای آبان دهلران                                                          شرکت مهندسی دانیال مکانیک
 • پرتونگاری خط لوله ۱۶ اینچ دهلران                                                                          شرکت مهندسی ساختمانی نصب صنعت پارسیان
 • خدمات آزمایشهای غیر مخرب پروژه شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب                          شرکت آریا اس جی اس
 • عملیات پرتونگاری خط لوله تعمیراتی ۱۲ اینچ دهلران ( نفت و گاز غرب )                          شرکت ابشاران مشایخ
 • پرتونگاری خط لوله ۶ اینچ دهلران                                                                            شرکت صنعت سازه ثمین
 • پرتونگاری خط لوله ۸ اینچ موسیان – دهلران                                                               شرکت آذریام
 • عملیات پرتونگاری خط لوله ۱۸ اینچ اهواز – چشمه خوش                                              شرکت بتن آب کرج
 • رادیوگرافی ایستگاههای تقویت گاز شهرضا و صفا شهر                                                شرکت مهندسی ساختمانی نصب صنعت پارسیان
 • پرتونگاری و آزمایشهای غیر مخرب نمکزدایی موسیان                                                   شرکت وحدت صنعت جنوب
 • پرتونگاری فاز ۱۷ و ۱۸ عسلویه                                                                                شرکت پاراکس ایده دنا
 • پرتونگاری خط لوله ۸ اینچ موسیان – پایدار غرب                                                            شرکت گرما گستر توسن
 • پرتونگاری خط لوله ۶ اینچ موسیان                                                                             شرکت کیهان برودت زرین
 • خدمات آزمایشهای غیر مخرب پروژه شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب                             شرکت مهندسی ناظران یکتا
 • پرتونگاری NGL خارک ( شرکت نفت فلات قاره )                                                           شرکت ایران پادنگ
 • پرتونگاری تعمیرات اساسی پتروشیمی خارک                                                             شرکت پتروشیمی خارک
 • پرتونگاری واحد پسآب های صنعتی لاوان                                                                    شرکت هیرگان انرژی سمندیس
 • پرتونگاری خط لوله ۶ اینچ چشمه خوش                                                                      شرکت انرژی سازه
 • پرتونگاری خط لوله ۸ اینچ چشمه خوش                                                                      شرکت آذر زه آب