• پرتونگاری خط لوله ۲۰ اینچ و ۲۸ اینچ دهلران                                                                     شرکت سروش صنعت
  • پرتونگاری خط لوله ۸ اینچ چشمه خوش                                                                           شرکت فرا پتروسازان
  • پرتونگاری و کنترل کیفی پروژه خط لوله و تسهیلات سرچاهی لامرد                                        شرکت امیر نور
  • پرتونگاری خط لوله ۶ اینچ و ۸ اینچ چشمه خوش – دهلران                                                    شرکت گردآوران فراشبند
  • خدمات رادیوگرافی و آزمایشهای غیر مخرب پروژه شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب                 شرکت مهندسی تکین کو
  • انجام آزمایشات غیرمخرب (RT – UT – PT – MT ) مجتمع فولاد چهارمحال بختیاری                      جهاد دانشگاهی استان چهارمحال بختیاری
  • عملیات پرتونگاری پروژه کلاستر یاران شمالی                                                                     شرکت جندی شاپور